نوار کناری

دستبند قهوه ای مدل King

190.000 تومان
0
برند مهدیا تولید کننده شیک ترین مدل های دست ساز زیورآلات با بکارگیری سنگ های طبیعی بسیار با کیفیت می باشد. دستبند مهدیا مدل king از سنگ های طبیعی قهوه ای و … ساخته شده است. این دستبند دارای قفل گره ای کشویی با قابلیت فری سایز و مناسب ...

دستبند سنگی مهره قهوه ای مدل چهار

170.000 تومان
0
برند مهدیا تولید کننده شیک ترین مدل های دست ساز زیورآلات با بکارگیری سنگ های طبیعی بسیار با کیفیت می باشد. دستبند مهدیا مدل قهوه ای از سنگ های طبیعی قهوه ای و … ساخته شده است. این دستبند دارای قفل گره ای کشویی با قابلیت فری سایز و ...

دستبند سبز رگه دار

170.000 تومان
0
برند مهدیا تولید کننده شیک ترین مدل های دست ساز زیورآلات با بکارگیری سنگ های طبیعی بسیار با کیفیت می باشد. دستبند مهدیا مدل سبز رگه دار از سنگ های طبیعی مشکی و … ساخته شده است. این دستبند دارای قفل گره ای کشویی با قابلیت فری سایز و ...

دستبند قهوه ای رگه دار

170.000 تومان
0
برند مهدیا تولید کننده شیک ترین مدل های دست ساز زیورآلات با بکارگیری سنگ های طبیعی بسیار با کیفیت می باشد. دستبند مهدیا مدل قهوه ای رگه دار از سنگ های طبیعی قهوه ای و … ساخته شده است. این دستبند دارای قفل گره ای کشویی با قابلیت فری ...

دستبند مشکی رگه دار

170.000 تومان
0
برند مهدیا تولید کننده شیک ترین مدل های دست ساز زیورآلات با بکارگیری سنگ های طبیعی بسیار با کیفیت می باشد. دستبند مهدیا مدل مشکی رگه دار از سنگ های طبیعی مشکی و … ساخته شده است. این دستبند دارای قفل گره ای کشویی با قابلیت فری سایز و ...

دستبند سنگی مهره طوسی مدل چهار

170.000 تومان
0
برند مهدیا تولید کننده شیک ترین مدل های دست ساز زیورآلات با بکارگیری سنگ های طبیعی بسیار با کیفیت می باشد. دستبند مهدیا مدل مهره طوسی از سنگ های طبیعی طوسی و مشکی و … ساخته شده است. این دستبند دارای قفل گره ای کشویی با قابلیت فری سایز ...

دستبند سنگی مهره قهوه ای مدل سه

170.000 تومان
0
برند مهدیا تولید کننده شیک ترین مدل های دست ساز زیورآلات با بکارگیری سنگ های طبیعی بسیار با کیفیت می باشد. دستبند مهدیا مدل مهره قهوه ای از سنگ های طبیعی قهوه ای و … ساخته شده است. این دستبند دارای قفل گره ای کشویی با قابلیت فری سایز ...

دستبند سنگی مهره طوسی مدل سه

170.000 تومان
0
برند مهدیا تولید کننده شیک ترین مدل های دست ساز زیورآلات با بکار گیری سنگ های طبیعی بسیار با کیفیت می باشد. این دستبند دارای قفل گره ای کشویی با قابلیت فری سایز و مناسب برای همه سایز هاست. 🔸 نکات مثبت برند مهدیا ساخته شده از سنگ های ...

دستبند سنگی مهره سرخ

170.000 تومان
0
برند مهدیا تولید کننده شیک ترین مدل های دست ساز زیورآلات با بکار گیری سنگ های طبیعی بسیار با کیفیت می باشد. دستبند مهدیا مدل Dz830 از سنگ های طبیعی عقیق اصل دانه اناری ساخته شده است. این دستبند دارای قفل گره ای کشویی با قابلیت فری سایز و ...

دستبند رگه دار یکی درمیون

170.000 تومان
0
🔸 نکات مثبت ساخته شده از سنگ های طبیعی دست ساز فری سایز مشخصات جنس سنگ نحوه بسته شدن زیورآلات گره‌ای طول تقریبی دستبند ۰.۸ × ۳۰ سانتی‌متر ...

دستبند مشکی رگه دار تک نگین

140.000 تومان
0
🔸 نکات مثبت ساخته شده از سنگ های طبیعی دست ساز فری سایز مشخصات جنس سنگ نحوه بسته شدن زیورآلات گره‌ای طول تقریبی دستبند ۰.۸ × ۳۰ سانتی‌متر ...

دستبند مشکی رگه دار نازک

140.000 تومان
0
🔸 نکات مثبت ساخته شده از سنگ های طبیعی دست ساز فری سایز مشخصات جنس سنگ نحوه بسته شدن زیورآلات گره‌ای طول تقریبی دستبند ۰.۸ × ۳۰ سانتی‌متر ...
نوار کناری فروشگاه